Csànyi Sàndor: Hogyan értsük félre a nőket? - Esztergom

Csànyi Sàndor: Hogyan értsük félre a nőket? - Esztergom

4990 HUF = 15 Euro + kezelési költség (1.44) = 16.44 Euro

×
Sold out
Saturday, 12. October 2019
2019-10-12 19:00:00 2019-10-12 20:45:00 Europe/Zurich Csànyi Sàndor: Hogyan értsük félre a nőket? - Esztergom 4990 HUF = 15 Euro + kezelési költség (1.44) = 16.44 Euro Esztergomi Vàr
 
Doors open 18:30
Begin 19:00
End 20:45
Esztergomi Vàr
Vàrhegy
2500 Esztergom
Hungary
 
Show map

4990 HUF = 15 Euro + kezelési költség (1.44) = 16.44 Euro

Please wait...